Nuorisovaihto tiedottaa

YEO-rules_400x275Nuorisovaihdon monipiirin syksyn Suomeen tulleille IB-vaihtareille on pidetty Karkussa Suomen perehdyttämiskoulutus. Viime lauantaina vaihtarin ensimmäiset isäntäperheet ovat hakeneet vaihtarit ”kotiin”. Viikon aikana on myös aloitettu koulu ja vaihtari on perehdytetty paikallisiin olosuhteisiin.

Näin myös Uskelan Ranskasta tulleen Valentinin osalta. Isäntäperheinä Mehtoset Halikosta, Salon lukio ja perehdyttämiseen ovat osallistuneet Uskelan NV-tiimiläiset.

Monipiirin Mikko Hörkkö lähetti seuraavan viestin tiedoksi klubeille Karkun koulutuksesta. Liitteenä myös rye- karkku 080814 luentorunko.

”Tervehdys kaikkiin klubeihin,

Viime lauantaina 9.8.14 kävivät ensimmäiset isäntäperheet hakemassa nuoren Karkusta kotiinsa. Monella heistä on ollutkin alkuviikko täynnä asioiden järjestelemistä ja muuta uutta.

Pidin heille ns. sääntöluennon jonka materiaali on ohessa teille tiedoksi ja kertaukseksi. Siinä olevista asioista he ovat siis hyvin tietoisia eivätkä voi sanoa ETTÄ EN TIENNYT!
Päällimäisinä asioina suurimmat haasteet ovat:

1. Kommunikaation puute kaikkiin suuntiin, oppilas on epävarma tai epätietoinen mitä hänen tulisi tehdä tai toimia. Tämän helpottamiseksi on aiheellista että oppilas osallistuu ainakin kahdesti kuukaudessa klubin kokouksiin. Myös heillä on odotusarvo tästä ovathan he ROTARY vaihto-oppilaita.

2. Matkustelu – viimeistään joulun tienoilla alkaa varpaita kutittamaan ja muita vaihtareita mieli nähdä muuallakin kun kylän raitilla. Säännöt on yksinkertaisia ja ne sekä ohjeet löytyvät ryefinland.com sivuilta myös englanninkielisinä.


3. Koulunkäynti ja kielen opiskelu. Riittävästi oppitunteja ja koulunkäynnin edistymisen seuraaminen, osoittakaa myös klubin osalta kiinnostusta tähän, se motivoi myös oppilaita. Mahdollista kielikurssia suunnitellessa (kansalaisopisto/työväenopisto yms) ottakaa huomioon että Karkussa on annettu jo kielen perusteet noin 20 oppituntia. Ihan nollasta ei tarvitse lähteä.


4. Sosiaalinen media, siltä ei voi välttyä ja sitä kautta he pitävät yhteyttä myös paikallisiin ystäviinsä. Mutta sitä voi rajoittaa eikä kotimaahan tarvitse olla yhteydessä kuin korkeintaan kerran kuukaudessa.

Tässä vielä NVA:n ToDo listalta poimittua

Oppilaan vieminen kouluun ja lukujärjestyksen laatiminen, koulumatkan opastus (bussi)
Pankkitilin avaaminen ja ilmoittaminen klubin tilinpitäjälle, samoin tarvittavan puhelinliittymän hankkiminen
EMERGNECY FUND rahan kerääminen
Yhteystietojen jakaminen perheet, oppilas, klubin tiimi etc.
Kaikkien host-perheiden kutsuminen yhteiseen palaveriin, mikäli ei ole tehty keväällä
Avustaminen kielikoulutukseen osallistumisessa
Avustaminen harrastuksiin, mikäli tarvetta
Oppilaan esittely klubille
Oppilaan kutsuminen klubin kokouksiin ja vierailuille, klubin ohjelma
Sitoumuslomakkeet HOST-perheiltä
IB-leiri (syys-lokakuussa)

Hyvää alkusyksyä

-Mikko-”