Muuta nuorille

GSE (Group Study Exchange) kahden eri maasta olevan rotarypiirin keskeisten opintoryhmien vaihtoa. Ryhmän koko on yleensä vetäjä ja 4-5 jäsentä jotka vierailevat toisessa maassa 4-6 viikkoa isäntäpiirin ohjelman mukaan. Salon seudulla on vieraillut piirimme 1410 GSE-vieraita mm. USA:sta ja klubimme on lähettänyt mm. salolaisen Anna Schukovin Oklahomaan 2009. (Annan GSE-blogi, GSE FIN, GSE int).

RYLA (Rotary Youth Leader-ship Awards) on 14-30 -vuotiaille aloitekykyisille sosiaalisille nuorille järjestettävään johtaja-koulutusta.
Salossa järjestettiin 2009 RYLA yhdessä Turun AMK:n Salon koulutusyksikön kanssa. (RYLA FIN, RYLA int)

Rotaract & Interact
Rotaract ja interact ovat rotaryjärjestön nuorisolle tarjoamia rotaryhenkisiä toimintamuotoja. Rotaract- ja interact-klubeilla pitää aina olla kummiklubi, jonka huolenpidossa ja valvonnassa nämä toimivat. Rotaractorit ovat 18–30-vuotiaita nuoria miehiä ja naisia ja interactorit ovat 14–18-vuotiaita poikia ja tyttöjä. Salon seudulla ei vielä ole em. toimintaa. (FIN, Rotaract int, Interact int)

Rotaract logo

Interact -logo