Isäntäperheeksi

Isäntäperheet – HOST-perheet

Linkki Nuorisovaihdon kansallisille isäntäperhesivuille

Suomeen tulevan oppilaan isäntäperheenä voi toimia kuka tahansa suomalainen perhe. Perheeltä edellytetään vain normaalia tasapainoista elämäntilannetta, kiinnostusta toimintaan ja aikaa olla ja huolehtia vaihto-oppilaan kaikinpuolisista toiveista ja tarpeista. Isäntäperheenä toimiminen tarjoaa perheelle tilaisuuden tutustua uuteen kulttuuriin, uuteen kieleen (vaikka suomea puhutaankin) ja tietysti uuteen ihmiseen ja hänen omaan perheeseensä. Usein nämä uudet suhteet kantavat pitkälle nuoren aikuisikään ja joskus koko loppuelämäksi tarjoten erinomaisia kontaktimahdollisuuksia, mikäli perhe itse matkustaa nuoren kotimaahan.

Isäntäperheen velvollisuutena on järjestää oppilaalle vain majoitus – mieluiten oma huone – ja ravinto. Isäntäperheenä toimiminen ei maksa mitään eikä siitä myöskään makseta korvausta.

Isäntäperheen tulee sitoutua Rotary-järjestön määrittämiin nuorisovaihdon periaatteisiin. Ne löytyvät isäntäperheen tietolomakkeesta. Tämä lomake samoin kuin muu hyödyllinen isäntäperheinformaatio löytyvät täältä.

Miten isäntäperheeksi pääsee ?

Mikäli olet kiinnostunut toimimaan isäntäperheenä, ota yhteys Salon, Perniön tai Uskelan klubin nuorisovaihtotiimiin ja ilmoittaudu halukkaaksi. Vuosivaihto-oppilas on Suomessa vuoden ja hänellä on tänä aikana tyypillisesti kolme isäntäperhettä. Yhdessä isäntäperheessä hän asuu siis noin 4 kuukautta.

Uuden isäntäperheen ei tarvitse sitoutua toimintaan heti koko vuodeksi, vaan voi myös aloittaa ottamalla nuoren kotiinsa yhdeksi neljän kuukauden jaksoksi, jona aikana pääsee hyvin tutustumaan nuoreen, nuorisovaihtotoimintaan ja arvioimaan sitä, miten hyvin toiminta sopii perheelle. Isäntäperheenä voi toimia useita neljän kuukauden jaksoja peräkkäin tai sitten yhden jakson silloin tällöin. Salon rotaryklubit kouluttavat perheesi tähän tehtävään jo hyvissä ajoin ennen ensimmäisen oppilaan tuloa. Saat silloin kuvallisen informaatiopaketin tulevasta nuoresta.