D 1410 KK-kirje 2013 08

Hyvät rotarysisaret ja –veljet

BerndtvoVehRotaryvuoteni ensimmäinen kuukausi on mennyt. Työelämässä olevana olen huomannut, että kiirettä pitää. Yleensä kuvernöörit ovat jo eläkekynnyksen ylittäneet ja täten voineet olla lähes kokopäivätoimisesti tehtävänsä parissa. Vastaavassa tilanteessa olevien kuvernöörien taholta olen saanut vastaavaa viestiä kuin mitä itsekin olen kokenut. Rotarytoiminnan tulevaisuuden kannalta on kuitenkin tärkeää, että myös työelämässä mukana olevat voisivat toimia tässä tehtävässä. Käytännössä tämä vaatii aktiivisen piirin organisaation. Tällä hetkellä piirin organisaatiossa toimii lähes 60 henkeä. Perinteisesti osa organisaatiossa olevista toimii aktiivisesti, mutta osa jää vain nimeksi paperille. Tilanne organisaation toiminnassa on hieman sama kuin uusien jäsenten hankinnassa. Halua ja intoa tehtävien tekemiseen olisi, mutta aikaa työtehtävien ja sosiaalisten velvoitteiden (perhe jne) vuoksi on niukalti käytettävissä. Lisäksi piirillämme ei ole vakiintunutta tapaa, missä piiriorganisaation toimintaa voitaisiin aktivoida. Osalla Suomen piireistä on tapana 0pitää piiriorganisaatiolle oma kokous. Paras ajankohta tälle olisi kokous San Diegon jälkeen ennen PETS:a. Tätä suositteli mm. vyöhykkeemme nykyinen koordinaattori Mikael Ahlberg. Olen tuonut tämän asian tietoon tuleville kuvernööreille.

Kuluneella kuukaudella olen vieraillut piirin nuorison kesävaihtoleirillä Kokemäen pitkäjärvellä ja Perniön klubin 50-vuotisjuhlassa. Hienoja tilaisuuksia molemmat. Nämä kaksi tapahtumaa peilaavat osaltaan vallitsevaa tilannetta. Meillä on hienoa nuorisotoimintaa ja arvokaita rotaryperinteitä vaalivia klubeja. Vanhoissa klubeissa tilanne on kuitenkin se, että väki vanhenee ja uusia jäseniä ei saada. Naisjäsenten ottaminen ottaa myös koville. Erään korkeassa asemassa olevan työtoverini kanssa olen samaa mieltä siitä, että on hyvä että meillä on myös miesklubeja. Näissä veljet voivat rauhassa keskustella ns. miesten asioista. Mutta miten käy tulevaisuudessa? Lääkärikunta alkaa olla jo naisvaltainen, kuten on tilanne monessa muussakin ammatissa. Turussa oli muutama vuosi tilanne se, että lääkäriopintonsa aloittavien joukossa naisten osuus oli jo n. 70%. Monessa ammatissa toimitaan yhdessä ja sukupuolella ei ole merkitystä. Tämä alkaa olla jo arkipäivää monissa muissakin valtioissa, kuten pohjoismaissa. Tämä kehitys tulee jatkumaan, halusimmepa sitä tai emme. Eräissä piirimme klubeista naisten ottaminen jäseniksi on todettu positiivisena asiana. On myös niin, että naispuoliset siirtojäsenet ovat aina oikeutettuja klubin jäseniksi, vaikka siellä olisi vain miehiä. Naiset tulevat klubien jäseniksi ammattinsa ja ammattitaitonsa perusteella ja tätä asiaa ei voi vähätellä. On sanottu, että miehet ”maalaavat” leveämmällä pensselillä”, mutta ei liene haitaksi, jos on mukana myös pienempääkin ”pensseliä” käyttävät. Kuten lääkärikuntakin osoittaa niin älystä ja tarmosta tässä ei ole kysymys.

Tämän kirjeen lopussa on listaa piirimme projekteista. Tällä hetkellä meillä on monta mielenkiintoista paikallista ja kansainvälistä projektia. Klubeja pyydetään huomiomaan, että piirin paikalliset projektianomukset, District Grants, pitää jättää kerran vuodessa ja seuraava eräpäivä on 31.3. 2014. Joten nyt olisi jo syytä alkaa miettimään mahdollisia paikallisia projekteja.

Kansainvälisiä projekteja varten pitää hakea Global Grant. Näihin pitää olla piiristä myös vastuuklubeja samaan tapaan kuin aikaisemmassa Matching Grant järjestelmässä. Minimi on nyt 15 000 euroa, johon RI vastaa samalla summalla eli tuolloin projektiin saadaan vaadittu minimi eli 30 000 euroa. Global Granteissa on jatkuva haku. Tällä hetkellä piirillä on suunnitteilla hanke Intiaan. Neuvotteluja on myös käyty yhteistyöstä muiden piirien kanssa. Rotarysäätiön puheenjohtaja Pentti Aspila voi avustaa tässä asiassa.

RI:n nykyisten määräysten mukaan kuvernöörillä pitää olla myös varakuvernööri. Tehtävään on kaudelleni kutsuttu PDG Kari Kivistö, joka on suostunut ottamaan tehtävän vastaan.

Lähipäivinä alkavat kuvernöörin klubikierrokset. Neljän kuukauden aikana tulen kiertämään kaikki 61 klubia. Vaimoni Anne voi olla mukana lähes kaikissa näistä. Suhtaudun tehtävään nöyrästi. Tammikuussa San Diegon kokouksessa entinen maailman RI presidentti, PRIP Kalyan Banerjee piti tuleville kuvernööreillä luennon. Hän teroitti meille sitä, että rotarit, joita DG johtaa, ovat tasavertaisia ja eräät jopa parempia kuin toimiva DG! Presidentti Kekkonen aikoinaan teroitti sitä, että toimitaan asioissa lääkärinä, ei tuomarina. Tämä on lähtökohtani tällekin toiminnalle. Toivon, että voimme yhdessä löytää oikeat diagnoosit ja ratkaisut ajankohtaisiin asioihin. Tässä en käytä sanaa ongelma, koska pomoni New Yorkissa opetti minulle, että ongelmia ei ole olemassa. On vain asioita, jotka voidaan ratkaista.

Piirin nettisivut ovat muodostumassa. Tavoitteena on, että jokainen rotari rekisteröityy näille sivuille. Muutamat ovat jo koeluontoisesti mukana tässä. Sivut tulevat olemaan suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Lisäksi jokainen rotari voi jatkossa saada viestit omalle tietokoneelle RSS viestinä, jolloin tieto on piirin web-hotellissa eikä rasita tietoliikennettä. Samalla poistuu myös se vaara, että piirin sivut joutuvat roskapostilistalle. Informaatiota tästä on tulossa lähiviikkoina. Keskustelin tästä asiasta erään australialaisen, alaan liittyvän asiantuntijan kanssa. Hänen mielestään tämä on hieman samantyyppistä kuin Linkedin sivusto. Hänen mielestään Linkedin on kuitenkin käsitettävissä lähinnä virtuaalimaailmaan kuuluvaksi, mutta piirimme sivujen takana ovat todelliset ihmiset ja konkreettinen toiminta.

Toivotan kaikille rotaryperheen jäsenille miellyttäviä ja lämpöisiä elokuun päiviä ja iltoja!
Nauvossa 4.8. 2013
Matias

SITOUTA ROTARI – MUUTA ELÄMÄÄ!

PIIRIN TOIMINTA

 • Piirin 1410 Rotarygolfmestaruuskilpailut 31.8.2013, Aurinkogolfissa, Naantalissa. Greensome parikilpailu. Järjestäjänä Meri-Naantalin rotaryklubi. Lisätiedot Pekka Haavisto email: pekka.haavisto@lyran.fi tai puh 0400 520 677
 • EndPolioNow–golf Tournament in Pori, Yyteri on the 4th of September 2013. Registration by E-mail to tauno.loven@pp.inet.fi or by sms 050-546 5705 (report also your golf club and your handicap) by the 31st of August 2013. Come and support the eradication of polio.
 • SYYSKOKOUS HUITTISISSA 5.10.2013
 • PETS 2014 Lauantaina 15.3. 2014 (Huom! aika muuttunut), Hämeenkyrö. F.E. Sillanpään lukio.
 • PIIRIKONFERENSSI 5-6. 4. 2013.

PIIRIN PROJEKTIT

Kansainväliset projektit:

 • Sambian kaivoprojekti III, 2012-2013. Vastuuklubi on Porin rotaryklubi ja vastuuhenkilö Paavo Cajander. Mukana hankkeessa on piiristämme runsas 20 rotaryklubia. Kokonaisbudjetti on 56 000 USD. Hankkeessa porataan ja varustetaan 9 kaivoa Sambiaan tukemaan kylien puhtaan veden saantia. Hankkeen Sambialainen yhteistyötaho on Livingstonen RC. Hanke nro MG1377156.
 • Piirimme osallistuu myös saksalaisten vastuulla olevaan Viron Türin lastenkodin tukihankkeeseen. Hanke toteutetaan 2013. Siinä hankitaan lastenkodin tarpeisiin ajoneuvo. Suomessa vastuuklubi on Kokemäen rotaryklubi ja vastuuhenkilö Tapio Salomaa. Hanke nro MG1379082
 • Puolan papilloomavirus rokotusprojekti, 2013-2014. Vastuuklubi Alastaron rotaryklubi ja vastuuhenkilö Paavo Mäkimattila. Hankkeessa on lisäksi muita alueen 5 rotaryklubeja. Hankkeessa rokotetaan papilloomavirusta vastaan riskiryhmässä olevia naisia Kaakkois-Puolassa Zamoscin alueella. Hankkeen yhteistyöklubi on Zamosc RC. Hankkeenkokonaisbudjetti on 28 500 USD. Hanke nro MG1379396.
 • Intian käymäläprojekti 2013-2014. Hanke on hallinnollisesti piirin 1410 hanke, ns. piirihanke, jossa vastuuklubina on Turku International rotaryklubi ja vastuuhenkilö on Anssi Himmanen. Piirin 1410 osalta vastuuhenkilö on Pentti Aspila. Hankkeessa rakennetaan kolmeen Pohjois-Intian Haryanan provinssin kouluun käymälät helpottamaan tyttöjen mahdollisuutta tulla kouluun ja saada opetusta. Mikäli tytöillä ei ole omaa vessaa niin he eivät käytännössä voi tulla kouluun. Hanke on ns. piirihanke ja yhteistyötahona on piiri 3080 Intiassa ja vastuuklubina Kharar RC. Hankkeen kokonaisbudjetti on 31 500 USD. Hanke nro MG1379117.

Suomen ulkoasianministeriön rahoittamat hankkeet: 

Kenian koulujen tietotekniikka –hanke 2011-2014. Hanke on hallinnollisesti piirin 1410 hanke ja vastuuklubina on Forssan rotaryklubi ja vastuuhenkilö on Pentti Aspila. Muut hankkeen vastuulliset tahot ovat Sepänhaan rotaryklubi ja Forssan yhteislyseo. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa 2007-2011 varustettiin kaksi kenialaista koulua tietotekniikan laitteilla ja koulutettiin opettajat ja oppilaat käyttämään tietotekniikkaa. 2011 alkaneessa
hankevaiheessa kehitettyä toimintakonseptia on laajennettu useisiin uusiin kouluihin ja hankkeen tueksi perustetun rotarypohjaisen Pro Kenia ry:n kautta on viety Keniaan yhteensä 1900 käytettyä tietokonetta 130 koululle. Paikallisina yhteistyötahoina on suoraan kenialaiset koulut. Suomen ulkoasianministeriö rahoittaa hanketta. Kokonaisbudjetti vuosille 2011-2014 on 199 000 €. Ensimmäisen vaiheen budjetti oli 185 000 €. Lisäksi Pro Kenia ry:n kautta tapahtuneen tietokoneviennin arvo on n. 200 000 €.

PIIRIN DISTRICT GRANTTEINA on haettu 8050 USD.
Hankkeita jättäneet klubit: Forssa, Mariehamn, Turku Aboa Nova, Vehmaa, Pori Meri-Pori, Hankkeiden hyväksyntää odotellaan lähiaikoina. Hyväksymisen jälkeen tulee tarkempaa tietoa näistä hankkeista.

ROTARYDOLLARI on 0.77 euroa

THE FUTURE DISTRICT ACTIVITIES:
 • THE ROTARY RALLY Somero, 3rd August. AG Erik Stenström will arrange this.
 • AUTUM MEETING Huittinen, 5th October, 2013-07-07
 • PETS 2014, Hämeenkyrö
 • DISTRICT CONFERENCE 2014 Venue bending, 5-6th April 2014.