Salon Vesi -yritysvierailu

Uskelan RC teki yritysvierailun Liikelaitos Salon Veden uusimalle vedenkäsittelylaitokselle jossa isäntänä oli Virtasen Kalle. (kuva #1)

Seuraavassa vähän dataan Salon Veden toiminnasta:

 • Liittymiä n. 15.000 joissa n. 50.000 kuluttujaa
 • Vedenottamoita on 20 kpl
 • Kanta Salon veden tarve n. 5.000 m3 vuorokaudessa
 • Uusin vedenkäsittelylaitos pystyy tuottamaan n. 2.000 m3, mutta käytännössä siitä pumpataan n. 1.300 m3 vuorokaudessa
 • Maahan portaan 20-50 m syvyyteen 400 mm halkaisijan putki. Siiviläputkessä on reikiä joista vesi pumpataan pumppaamon käsittelylaitokseen (kuvat #1, #13)
 • Maasta pumpattava raakavesi on syövyttävää ja se ohjataan kalkkisuodattimen läpi. Näin sen pH nostetaan n. 8 jolloin se on juomavedeksi kelpaavaa.
 • Kyseisellä asemalla raakavedestä erotellaan myös rauta ja mangaani. (kuva #10)
 • Salon vedeonottamoiden raakavesi on niin puhdasta, ettei sitä normaalioloissa kloorata ollenkaan.
 • Nykyään kaikilla ottamoilla on käytössä myös UV-valolla tapahtuva lähes 100 % bakteerien tappaminan ennen vesijohtoverkostoon juoksuttamista. (kuva #12)
 • Kauimmillaan uuden vedenottamon lupien hakeminen on kestänyt Salossa yli 40 vuotta (Kiikala)
 • Kaikki vedenottamot saavat ELY:ltä luvan joissa määritellään vuorokaudessa nostettavan veden määrä
 • Vesijohtoverkostossa on myös ylävesisäiliöitä. Paukkulassa 2.000 m3 vesitornin vesi vaihtuu alle vuorokaudessa.
 • Vesijohtoverkostossa on hävikkiä. Vanhan Salon verkostossa hävikki oli 8 %. Kuntayhdistymisessä ympäristökuntien mukaan tulos nosti hävikin aluksi 22 %. Verkostokorjauksin se on saatu nyt laskemaan 16 % joka on maankeskiarvon alapuolella.
 • Vedenotto on modernia automatisoitua toimintaa (kuva #11)
 • Vedenotto vaatii myös runsaasti erilaisia lupia ja vaikutusten seurantaa. (kuvat #2, #3)
 • Itse pumppamista valvotaan automaattisella järjestelmällä ja lisäksi runsaalla tutkimusseurannalla (kuva #6)
 • Vesijohtoverkostossa on maan alla on runsaasti erilaisia putkistoja, sulkuja ja vaihtoehtoisia reittejä (kuva #4)
 • Kiinteistön vesiliittymän peruskuva (kuva #5)
 • Vuotuinen sademäärä vaikuttaa pohjaveden määrään ja näin myös pumpattavaan pohjaveden vesimassaan (kuva #9)
 • Liikelaitos Salon Vesi on saanut omistajaltaan Salon kaupungilta minimissään 4 % tuottovaatimuksen. (kuva #8)
 • Käytännössä kaupungin kassaan tuloutetaan vuodessa n. 3 miljoona €uroa.
 • Silti veden hinta on vertailun edullisimmasta päästä.
 • Alla kuvia pumppaamosta, järjestelmästä ja vierailustamme
 • Uskelan RC kiittää isänträämme Kalle Virtasta mielenkiitoisesta tietopaketista Salon uusimmalla n. 2 miljoonaa €uroa maksaneella modernilla vedenkäsittelylaitoksella.
[ngg src=”galleries” ids=”3″ display=”basic_slideshow”]