NV syyskokous

Salon alueen rotaryklubien nuorisovaihdon syksyllä pidettävän kokouksen ohjelmarunko! Kokous on hyvä pitää syyskuun aikana, jotta a) elokuussa tulleet vaihtarit ja ekat isäntäperheet ovat ehtineet aloittaa vaihtarivuotensa ja b) on herännyt riittävästi näkemystä toiminnasta ja on syntynyt kysymyksiä! Tämä esityslista on lähinnä muistilista niistä asioista, joita kokouksessa on hyvä tarkistaa vaikkei ongelmia tai epätietoisuutta niistä olisikaan syntynyt.

 

Esityslista

1§ Kokouksen avaus ja tarkoituksen määrittely
– RYE-organisaation esittely
– tiedottamisen selkiinnyttäminen
– perheiden, vaihtarien ja rotarien esittäytyminen
– ajankohtaisten asioiden selvittely
– avoimien asioiden esille ottaminen ja niistä keskustelu
=> verkostoituminen ja asioiden auki puhuminen

2§ Alueen ja piirin nuorisovaihtotiimien sekä Rotexin henkilöiden ja tehtävien esittely
– Salon rotaryklubin nuorisovaihtotiimi
– Perniön rotaryklubin nuorisovaihtotiimi
– Uskelan rotaryklubin nuorisovaihtotiimi
– Piirin 1410 nuorisovaihtohenkilöt (jos paikalla)
– Rotex ja Inner Wheel

3§ Alueen vaihtareiden ja vaihtariperheiden esittäytyminen

4§ Rotarien nuorisovaihdon tiedottaminen
 www.rotarysalo.fi ja www.ryefinland.com  -sivut
– oma tunnus vahtarille ja perheelle
– sähköpostilistat ja ryhmäsähköpostit
– yhteystiedot kotisivuilla
– RYE calendar

5§ Tiedottamisen periaatteita
– tapaamiset, verksostoituminen ja matalana kynnyksen keskustelut
– syys- ja kevätkokous, asiaoiden systemaattinen ja perusteellinen läpikäynti
– sähköpostirinki, ajankohtaiset asiat
– puhelinrinki, ajankohtaiset, kiireelliset tai yksilölliset asiat
– nettisivuilla perusinfot ja yhteystiedot

6§ Rotarien nuorisovaihtotoiminnan periaatteet
– HOST- eli isäntäperheet
– koulunkäynti ja suomen opiskelu
– klubivierailut
– Rotarien nuorisovaihdon 1410-piirin toiminta
– viralliset kokoontumiset ja matkat: IB-leiri, Lapland Tour, Winter Meeting, Pietarin matka ja Euro Tour
– Rotex-toiminta
– vierailut ja luvat: kotimaanmatkat ja ulkomaanmatkat !

7§ Vaihto-oppilaan integroiminen (ohjesivu)
– maistraatista suomalainen henkilötunnus
– poliisille tieto/ilmoitus vuoden oleskelusta maassa 3 kk kuluessa maahan saapumisesta, koskee vain EU-maista tulleita
– pankkitili, nettitunnukset, Visa-Elektron -kortti ja rotarien maksama kk-raha
– kännykkäliittymä (esim. prepaid tai sponsoroitu)
– lukiolaiskortti, kirjastokortti tunnuksin ym.
– bussikortti
– Suomalaisen kirjakaupan tili koulukirjojen ostamiseen
– tarkista että vakuutukset voimassa ja toimintakulttuuri ongelmatilanteissa

8§ Koulunkäynti
– velvollisuus käydä koulua ja yrittää suorittaa kursseja (n. 24-26 h/vko)
– suomenkielen opiskelu
– koulussa ohjaava yhteysopettaja
– Wilman käyttö
– koulunkäynnin seuranta: poissaolot, suoritukset ym.
– isäntäperheet valvovat koulussakäyntiä, mutta ongelmien ilmetessä tulee klubin nuorisovaihtotiimiä informoida jo heti alkuvaiheessa! Nuorisovaihtoasiamiehen tehtävä on sopia koulun ja oppilaan kanssa korjaavat toimenpiteet ja valvoa niiden toteutuminen.

9§ Terveydenhuolto
– pienissä asioissa kouluterveydenhoitajan kautta
– isoissa asioissa vakuutuksen ohjaamana esim. Mehiläinen
– kiireellisissä ensiapu, terveyskeskus, Mehiläinen ym.

10§ Ystävät ja harrastustoiminta
– tavoitteena verkostoituminen a) suomalaisnuorten kanssa, b) muiden vaihtareiden kanssa
– harrastustoiminnassa mukanaolo, ettei vaihtari jää kotiin ja tietokoneelle
– osallistuminen perheen arkeen ja pikkumatkoillle

11§ Perheen rooli
– suomalainen perhe eroaa suuresti esim. latinoperheistä
– ”huoltoasema”
– 3 eri IB-perhettä eli kolme erilaista tilaisuutta nähdä suomalaista arkielämää
– väliaikainen oma koti/perhe

12§ Vaihtareiden ”paineet”
– 24/7 vieraassa ympäristössä: kieli, ihmiset, oma rauhan puute, tutut turvaverkkona
– koti-ikävä  – klassikkonan puhelu ”Onko sulla ollut mua kovin ikä….!” käynnistää
– keskustelutuki arjen pikku ongelmissa
– 1-3 kk ensihuuman jälkeen loka-joulukuussa haasteita
– ilmenee kriittisyytenä, ”kiukutteluna” tutuille esim. äidille (turvallinen, ikävä, ärtymys kun ei vierellä) sisaruksielle kun ”saavat olla kotona” jne.

13§ Vaihtarin isäntäperheiden valinta koko vaihtovuodeksi

14§ Muut esille tulevat asiat

15§ Seuraavan kokouksen aika ja paikka
– aika:   Maaliskuun
– Paikka: Salon lukio !