NV kevätkokous

Tässä on Salon alueen rotaryklubien nuorisovaihdon kevään kokouksen ohjelmarunko! Kokous on hyvä pitää maalis-huhtikuun vaihteessa. Näin voidaan vielä tarkistaa kevään rutiineita ja tulevana kesänä lähtevät vaihtarit ovat jo tiedossa vaikkei kaikki kohdetiedot olisikaan päivittyneet. Näin vanhat konkarit voivat ohjata uusia tulevia. Tämä esityslista on lähinnä muistilista niistä asioista, joita olisi hyvä tarkistaa vaikkei ongelmia tai epätietoisuutta niistä olisikaan syntynyt.

 

Esityslista

1§ Kokouksen avaus ja tarkoituksen määrittely
– RYE-organisaation esittely
– tiedottamisen selkiinnyttäminen
– perheiden, vaihtarien ja rotarienn esittäytyminen
– ajankohtaisten asioiden selvittely
– avoimien asioiden esille ottaminen ja niistä keskustelu
=> verkostoituminen ja asioiden auki puhuminen

2§ Alueen ja piirin nuorisovaihtotiimien sekä Rotexin henkilöiden ja tehtävien esittely
– Salon rotaryklubin nuorisovaihtotiimi
– Perniön rotaryklubin nuorisovaihtotiimi
– Uskelan rotaryklubin nuorisovaihtotiimi
– Piirin 1410 nuorisovaihtohenkilöt (jos paikalla)
– Rotex ja Inner Wheel

3§ Alueen vaihtareiden ja vaihtariperheiden esittäytyminen

4§ Rotarien nuorisovaihdon tiedottaminen
– www.rotarysalo.org ja www.ryefinland.com -sivut
– oma tunnus vaihtarille ja perheille
– sähköpostilistat ja ryhmäsähköpostit
– yhteystiedot sivuilla
– RYE calendar

5§ Tiedottamisen periaatteita

6§ Rotarien nuorisovaihtotoiminnan tarkistus – onko keskusteltavaa!
– HOST- eli isäntäperheet
– koulunkäynti ja suomenkielen opiskelu
– klubivierailut
– Rotarien nuorisovaihdon 1410-piirin toiminta
– viralliset kokoontumiset ja matkat: IB-leirit, Lapland Tour, Winter Meeting, Pietarinmatka, Euro Tour
– Rotex-toiminta
– vierailut ja luvat: kotimaan ja ulkomaan matkat

7§ Vaihto-oppilaan integroiminen (ohjesivu) ja sen purku
– maistraatista suomalainen henkilötunnus
– poliisille tieto/ilmoitus vuoden oleskelusta maassa 3 kk maahan saapumisesta, koskee vain EU-maista tulleita
– pankkitili, nettitunnukset, Visa-Elektron -kortti ja rotarien kk-maksatus
– kännykkäliittymä (esim. prepaid tai sponsoroitu)
– lukiolaiskortti, kirjastokortti tunnuksin ym.
– bussikortti
– Suomalaisen kirjakaupan tili koulukirjojen ostamiseen
– tarkista että vakuutukset voimassa ja toimintakulttuuri ongelmatilanteissa
– sopia lähtevän vaihtarin lähtöpäivät ja lennot hyvissä ajoin

8§ Koulunkäynti
– velvollisuus käydä koulua ja yrittää suorittaa kursseja
– suomenkielen opiskelu
– koulussa ohjaava yhteysopettaja
– Wilman käyttö
– koulunkäynnin seuranta: poissaolot, suoritukset ym.
– isäntäperheet valvovat koulunkäyntiä, mutta ongelmien ilmetessä pitää klubin nuorisovaihtotiimi ottaa mukaan jo heti alkuvaiheessa! NV-tiimin tehtävä on sopia korjaavat toimenpiteet oppilaan ja koulun kanssa sekä valvoa niiden toteutuminen.

9§ Terveydenhuolto
– pienissä asioissa kouluterveydenhoitajan kautta
– isoissa asioissa vakuutuksen ohjaamana esim. Mehiläinen
– kiireellisissä ensiapu, terveyskeskus, Mehiläinen ym.

10§ Ystävät ja harrastustoiminta
– tavoitteena verkostoituminen a) suomalaisnuorten kanssa, b) muiden vaihtareiden kanssa
– harrastustoiminnassa mukana olo, ettei jää kotiin ja tietokoneelle
– osallistuminen perheen arkeen ja pikkumatkoillle

11§ Perheen rooli

12§ Vaihtarin isäntäperheiden valinta koko vaihtovuodeksi

13§ Muut esille tulevat asiat

14§ Seuraavan syyskokouksen aika ja paikka